LP5018RSMR LED yşyklandyryjy 18 kanaly I2C yzygiderli-häzirki RGB LED sürüjisi 32-VQFN

Gysga düşündiriş:

Öndürijiler: Tehas gurallary
Haryt kategoriýasy: PMIC - LED sürüjiler
Maglumat sahypasy:LP5018RSMR
Düşündiriş: LED Sürüji
RoHS ýagdaýy: RoHS laýyk


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Goýmalar

Haryt bellikleri

♠ Önümiň beýany

Önümiň aýratynlygy Aýratynlyk gymmaty
Öndüriji: Tehas gurallary
Haryt kategoriýasy: Yşyklandyryjy yşyklandyryjylar
RoHS: Jikme-jiklikler
Seriýa: LP5018
Gurnama stili: SMD / SMT
Bukja / waka: VQFN-32
Netijeleriň sany: 18 Çykyş
Çykyş akymy: 35 mA
Giriş naprýa .eniýesi, Min: 2.7 V.
Giriş naprýa .eniýesi, Maks: 5.5 V.
Topologiýa: Boost
Işleýiş ýygylygy: 15 MGs
Çykyş naprýa: eniýesi: 5.5 V.
Iň pes iş temperaturasy: - 40 C.
Iň ýokary iş temperaturasy: + 125 C.
Gaplamak: Reel
Gaplamak: Lentany kesiň
Gaplamak: MouseReel
Aýratynlyklary: Yzygiderli tok, häzirki dolandyryş, I2C dolandyryş, güýç tygşytlamak tertibi
Marka: Tehas gurallary
Giriş naprýa: eniýesi: 2.7 V-den 5.5 V.
Çyglylyga duýgur: Hawa
Kanallaryň sany: 18 Kanal
Işleýiş temperatura aralygy: - 40 C-den + 125 C.
Haryt: Yşyklandyryjy yşyklandyryjylar
Haryt görnüşi: Yşyklandyryjy yşyklandyryjylar
Zawod paketiniň mukdary: 3000
Kiçi kategoriýa: Sürüji IC
Häzirki üpjünçilik - Maks: 8 mA
Görnüşi: RGB LED sürüjisi
Bölüm agramy: 0.001859 oz

♠ LP50xx 18-, 24-kanal, 12-bit, PWM Ultralow-Quiescent-Current, I 2C RGB LED sürüjileri

Akylly öýlerde we adam-maşyn özara täsirini ulanýan beýleki programmalarda ýokary öndürijilikli RGB LED draýwerleri talap edilýär.Ingagtylandyrmak, dem almak we kowmak ýaly LED animasiýa effektleri ulanyjynyň tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar we ulgamyň minimal sesleri zerurdyr.

LP50xx enjamy 18 ýa-da 24 kanaldan ybarat hemişelik tokly LED sürüjisi.LP50xx enjamy reňkleriň garyşdyrylmagyny we ýagtylygyny dolandyrmagy öz içine alýar we deslapky konfigurasiýa programma üpjünçiligini kodlamak işini aňsatlaşdyrýar.Her kanal üçin 12 bitli, 29 kHz PWM generatorlary yşyklandyryjylar üçin tekiz, açyk reňk berýär we eşidilýän sesleri ýok edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • • Işleýän naprýa rangeeniýe diapazony:
  - VCC aralygy: 2.7 V-den 5.5 V.
  - EN, SDA we SCL pinleri gabat gelýär1.8-V, 3.3-V we 5-V güýç relsleri
  - Çykyşyň iň ýokary naprýa .eniýesi: 6 V.

  • 24 ýokary takyklyk bilen yzygiderli tok gämileri
  - 25.5 mA VCC bilen bir kanal üçin iň ýokaryDoly aralyk
  - VCC ≥ 3.3 bolanda bir kanal üçin iň ýokary 35 mAV
  - Enjamdan-enjama säwligi: ± 7%;Kanal-toChannel säwligi: ± 7%

  • Ultralow Quiescent Current:
  - Öçürmek tertibi: EN bilen 1 µA (Maksimum)Pes
  - Tygşytlaýyş tertibi: EN bilen 10 µA (Adaty)> Okarky we ähli yşyklandyryjylar> 30 ms

  • 12 bitli, 29 kHz PWM generator üçin toplumlaýynHer Kanal:
  - Garaşsyz reňk garyşyk sanawyKanal
  - Garaşsyz ýagtylyk-gözegçilik sanawyRGB LED moduly
  - islege bagly logarifmiki ýa-da çyzykly masştabIghtagtylygy dolandyrmak
  - Integrirlenen 3 fazaly PWM-üýtgetmek shemasy

  • Easyeňil üçin 3 programmirläp boljak banklar (R, G, B)Her reňkdäki programma üpjünçiligi

  • 2 Daşarky enjamyň salgy salgylaryna rugsat beriň4 enjama birikmek

  • Broadaýlym gullarynyň salgysy sazlamaga mümkinçilik berýärBir wagtyň özünde birnäçe enjam

  • Awto-artdyrmak ýazmaga ýa-da okamaga mümkinçilik berýärBir ýaýlymyň içinde yzygiderli hasaba alynýar

  • 400 kHz-a çenli çalt reodeim I.2C Tizlik

  LED yşyklandyryş, görkeziji çyralar we gyzykly çyralar:

  • Akylly gürleýji (Ses kömekçisi bilen)

  • Akylly öý enjamlary

  • Wideo gapy

  • Elektron akylly gulp

  • Tüsse we ýylylyk detektory

  • STB we DVR

  • Akylly marşrutizator

  • El enjamy

  Degişli önümler